Co to jest karta pobytu dla cudzoziemców

Co to jest karta pobytu dla cudzoziemców

Karta pobytu to dokument dla cudzoziemców upoważniający do przebywania na terenie Polski oraz wielokrotnego przekraczania jej granic, bez konieczności posiadania wizy, na czas określony w dokumencie. Umożliwia też swobodne przekraczanie granic państw należących do strefy Schengen. Karta pobytu wydawana jest w wydziałach spraw obywatelskich i cudzoziemców, wchodzących w skład urzędów wojewódzkich, na podstawie udzielonego wcześniej zezwolenia na pobyt stały lub tymczasowy, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, posiadającej status uchodźcy lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych. Warunkiem jej otrzymania jest prawidłowe złożenie wniosku razem z zaświadczeniem o zameldowaniu oraz o uregulowaniu opłaty skarbowej. Karta może być odebrana tylko przez jej właściciela, nie ma możliwości skorzystania z usługi pośrednika.

Jak wygląda karta?

Karta stanowi potwierdzenie uprawnień obcokrajowca do przebywania na terenie Polski. Zawiera dane osobowe, zdjęcie oraz adnotację o charakterze pobytu, np. „praca sezonowa”, „naukowa”. Karta może być ważna do 10 lat w przypadku zezwolenia na pobyt stały lub maksymalnie 3 lata, jeżeli dotyczy pobytu czasowego. Karta ważna jest 2 lata, jeżeli została przyznana na podstawie pozwolenia na pobyt ze względów humanitarnych. Koszt wydania dokumentów to 50zł. W wyjątkowych sytuacjach opłata nie jest pobierana. Od momentu złożenia kompletu dokumentów i wniosku o wydanie karty mija zazwyczaj 30dni. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy ten okres może znacząco się wydłużyć. Urząd może wydać kartę w późniejszym terminie w przypadku konieczności prowadzenia postępowania wyjaśniającego. W razie zagubienia lub zniszczenia karty koszt wyrobienia nowej to 100zł, a czas na zgłoszenie się do urzędu to trzy dni od momentu zaistniałego zdarzenia.

Na złożenie wniosku o nową kartę, mamy czas do trzydziestu dni przed utratą terminu ważności karty. W przypadku nieuprawnionego przebywania na terenie Polski obcokrajowiec zobowiązany jest do opuszczenia kraju dobrowolnie lub przymusowo, nie ma też możliwości ponownego wjazdu na teren Polski.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *