Jakie wymogi formalne musi spełniać obcokrajowiec, aby móc legalnie pracować w Polsce?

zezwolenie na pracę

Coraz większa ilość polskich przedsiębiorców skarży się na problemy z zapełnieniem braków kadrowych. Chcąc zapewnić ciągłość świadczenia usług, decydują się na zatrudnianie pracowników zza wschodniej granicy. Obecnie w Polsce przebywa ok. dwa miliony Ukraińców, którzy deklarują chęć podjęcia legalnej pracy zarobkowej. Podpowiadamy, jakie wymogi formalne należy spełnić, aby móc zatrudnić pracownika z Ukrainy.

Procedura uproszczona

Z uwagi na niskie koszty i minimum formalności właściciele firm korzystają najchętniej z procedury uproszczonej (tzw. procedury oświadczeniowej). Dzięki niej obywatele Ukrainy mogą być aktywni zawodowo przez 6 miesięcy (w okresie 12 miesięcy) bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Procedura oświadczeniowa dotyczy zarówno umów o pracę, jak również zlecenie czy dzieło.

Aby pracodawca mógł zatrudnić pracownika z Ukrainy, na podstawie procedury uproszczonej musi:

  • wypełnić stosowne oświadczenie i samodzielnie zarejestrować je w urzędzie pracy stosownym dla siedziby swojej firmy;
  • przekazać oryginał oświadczenia cudzoziemcowi. Na podstawie dokumentu obywatel Ukrainy otrzyma w konsulacie wizę pobytową, dzięki której będzie mógł podjąć pracę lub – w przypadku, kiedy przebywa legalnie na terytorium RP – kartę pobytu.

O legalną  pracę mogą się starać wyłącznie obcokrajowcy, którzy nie zagrażają porządkowi publicznemu i którzy nie otrzymali odmowy wjazdu na terytorium RP lub innych państw członkowskich.

Zezwolenie na pracę

Kolejnym sposobem na legalne zatrudnienie pracownika z Ukrainy jest otrzymanie „zezwolenia na pracę”.  Aby je jednak otrzymać, obcokrajowiec powinien posiadać wizę lub kartę pobytu.

O otrzymanie zezwolenia na pracę stara się sam obcokrajowiec poprzez złożenie stosownego wniosku do właściwego miejscu jego zamieszkania Urzędu Wojewódzkiego. Oczywiście pracodawca może udzielić mu wsparcia podczas załatwiania wszelkich formalności, niemniej nie może występować w jego imieniu.